2019-10-09 19:10:09 Thông tin

2019-10-09 19:10:09 Thông tin
[Tin tức] Giám đốc đàm phán Brexit của EU, ông Barnier nói với Sky News rằng rất khó đạt được thỏa thuận Brexit, nhưng vẫn có thể.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh