2019-10-09 19:21:25 Thông tin

2019-10-09 19:21:25 Thông tin
Văn phòng Tổng thống Pháp: Tổng thống Pháp Mark Long đã gặp người phát ngôn của Quân đội Dân chủ Syria (SDF) được quân đội Mỹ hỗ trợ hôm qua.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh