2019-10-09 19:23:55 Thông tin

2019-10-09 19:23:55 Thông tin
Văn phòng Tổng thống Pháp: Cuộc gặp của Tổng thống Mark Long với người phát ngôn của SDF là cho thấy Pháp phù hợp với vị trí của họ trong cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo".

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh