2019-10-09 19:25:57 Thông tin

2019-10-09 19:25:57 Thông tin
CEO của Tập đoàn năng lượng Vido: Nhu cầu dầu thô năm 2019 sẽ chậm lại hoặc chậm lại tới 750.000 thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh