2019-10-09 18:30:02 Thông tin

2019-10-09 18:30:02 Thông tin

Giám đốc đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, đã nói với Sky News rằng ông nghĩ rằng một thỏa thuận Brexit là "rất khó" nhưng "có khả năng"

6.png

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh