2019-10-09 19:34:04 Thông tin

2019-10-09 19:34:04 Thông tin
Bộ trưởng Tài chính Pháp Lemaire: Vấn đề quan trọng hiện nay là đạt được thỏa hiệp với tất cả các nước OECD về thuế kỹ thuật số vào năm 2020.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh