2019-10-09 18:37:13 Thông tin

2019-10-09 18:37:13 Thông tin

gbp.pngSự thoái lui của GBPUSD, hiện được báo cáo gần 1.2220. Trước đây, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã báo cáo rằng EU có thể sẽ đưa ra "nhượng bộ" đối với thỏa thuận bảo lãnh biên giới Ailen.

Nhưng Đảng Dân chủ Thống nhất Bắc Ireland và các quan chức EU cho biết các báo cáo truyền thông là sai và họ không nhượng bộ. Điều này khiến GBP trở lại áp lực. 

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh