2019-10-09 19:38:52 Thông tin

2019-10-09 19:38:52 Thông tin
CEO của tập đoàn kinh doanh dầu khí Gunvor: OPEC cần phải hành động để giải quyết vấn đề cung cấp dầu dư thừa vào năm tới.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh