2019-10-09 19:44:14 Thông tin

2019-10-09 19:44:14 Thông tin
Người phát ngôn của chính phủ Đức: Chính phủ Anh đã đề xuất đề xuất Brexit của họ vào tuần trước. Đây là một bước rất quan trọng, nhưng chúng tôi đã nói rõ rằng đề xuất này vẫn cần cải thiện.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh