2019-10-09 19:50:20 Thông tin

2019-10-09 19:50:20 Thông tin
Giám đốc điều hành kinh doanh dầu khí khổng lồ Gunvor: Giá dầu trong năm năm tới dự kiến sẽ là 70-80 đô la Mỹ / thùng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh