2019-10-09 20:00:53 Thông tin

2019-10-09 20:00:53 Thông tin
Ngân hàng Thế giới: Hạ thấp tốc độ tăng trưởng GDP của Nigeria xuống 2% vào năm 2019, trước đây dự báo là 2,1%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh