2019-10-09 20:01:38 Thông tin

2019-10-09 20:01:38 Thông tin
Ngân hàng Thế giới: Hạ thấp tốc độ tăng trưởng GDP 019 năm của Nam Phi xuống 0,8%, dự báo trước đó là 1,1%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh