2019-10-09 20:06:27 Thông tin

2019-10-09 20:06:27 Thông tin
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: Dầu được vận chuyển bởi tàu chở dầu số 1 ADRIAN DARYA đã được dỡ xuống ở Syria, kêu gọi EU lên án và buộc Iran phải chịu trách nhiệm.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh