2019-10-09 19:39:03 Thông tin

2019-10-09 19:39:03 Thông tin

Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed và kết quả của các cuộc đàm phán Trung-Mỹ.

1. Biên bản cuộc họp của Fed và các cuộc đàm phán Trung-Mỹ sắp mở. Tâm lý đầu tư vào thị trường đã trở nên phức tạp. Các loại tiền tệ vẫn đang trong tình trạng dao động nhỏ. Đồng bảng Anh bị ảnh hưởng bởi tin tức giả và dao động mạnh trong giờ giao dịch châu Âu. 

2. Cho đến nay, không có con đường tiền tệ rõ ràng trên thị trường.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh