2019-10-09 20:50:42 Thông tin

2019-10-09 20:50:42 Thông tin
Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp: Nếu cuộc bầu cử sớm của Vương quốc Anh hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới ở EU có nghĩa là bạn có thể có một cuộc đối thoại khác về Brexit, bạn có thể thảo luận về sự chậm trễ trong Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh