2019-10-09 20:53:07 Thông tin

2019-10-09 20:53:07 Thông tin
Giám đốc điều hành Dudley của British Oil (BP.N): Thị trường dầu nói chung cân bằng và khó có thể có suy thoái kinh tế toàn cầu.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh