2019-10-09 20:00:08 Thông tin

2019-10-09 20:00:08 Thông tin

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng, chỉ số tương lai Dow Jones hiện ở mức 26302, tăng 164 điểm. Lo ngại rủi ro đang giảm dần.

image.png

Chỉ số VIX cũng đã giảm 4,44% cho đến nay.

image.png

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh