2019-10-09 21:01:20 Thông tin

2019-10-09 21:01:20 Thông tin
Cơ quan quan sát dầu Eurooilstock: Dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 9 của châu Âu là 1,09 tỷ thùng, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh