2019-10-09 21:01:58 Thông tin

2019-10-09 21:01:58 Thông tin
Cơ quan quan sát dầu Eurooilstock: Tồn kho dầu thô của châu Âu trong tháng 9 là 4,7946 tỷ thùng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh