2019-10-09 21:02:38 Thông tin

2019-10-09 21:02:38 Thông tin
Cơ quan quan sát dầu Eurooilstock: Dự trữ xăng dầu của châu Âu trong tháng 9 là 111,42 triệu thùng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 5% so với năm trước.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh