2019-10-09 21:06:38 Thông tin

2019-10-09 21:06:38 Thông tin
Kaitou vĩ mô: Fed sẽ cố gắng thuyết phục thị trường rằng sự phục hồi của trái phiếu chính phủ không phải là một vòng nới lỏng định lượng mới. Khi bảng cân đối hữu cơ Fed Fed chỉ tăng một nửa kích thước của nới lỏng định lượng mới của ECB, sẽ rất khó để truyền đạt thông tin này một cách hiệu quả.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh