2019-10-09 21:11:29 Thông tin

2019-10-09 21:11:29 Thông tin
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan: Các hoạt động quân sự chống lại Syria đã bắt đầu.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh