2019-10-09 21:14:30 Thông tin

2019-10-09 21:14:30 Thông tin
[Thị trường] đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ ở mức thấp hơn trong ngắn hạn, hiện được báo cáo 5,8416.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh