2019-10-09 21:31:52 Thông tin

2019-10-09 21:31:52 Thông tin
[Thị trường] Chứng khoán và cổ phiếu công nghệ Mỹ tăng nhẹ, Facebook (FB.O) tăng 0,54%, Apple (AAPL.O) tăng 1,09%, Amazon (AMZN.O) tăng 0,72%, Google A (GOOGL.O) tăng 0,9 %.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh