2019-10-09 21:45:26 Thông tin

2019-10-09 21:45:26 Thông tin
Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu: Đề xuất Brexit ở Anh không cung cấp cơ sở cho việc ký kết thỏa thuận Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh