2019-10-09 21:46:35 Thông tin

2019-10-09 21:46:35 Thông tin
Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu: Không có thỏa thuận nào về Brexit sẽ có tác động tiêu cực đến cả hai bên, đặc biệt là đối với Vương quốc Anh.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh