2019-10-09 21:51:55 Thông tin

2019-10-09 21:51:55 Thông tin
Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Phần Lan: Đề xuất của Anh chưa cung cấp cơ sở cho việc ký kết thỏa thuận Brexit, nhưng EU vẫn sẵn sàng đàm phán với Anh để tránh kết thúc không có kết quả.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh