2019-10-09 22:08:53 Thông tin

2019-10-09 22:08:53 Thông tin
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Barnier: EU lo ngại về việc kiểm tra hải quan ở biên giới Ireland.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh