2019-10-09 22:15:14 Thông tin

2019-10-09 22:15:14 Thông tin
Barnier, nhà đàm phán Brexit của EU: Đề xuất của Anh về việc thay thế giải pháp pháp lý và hoạt động bằng một giải pháp tạm thời là không thể chấp nhận được.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh