2019-10-09 22:15:37 Thông tin

2019-10-09 22:15:37 Thông tin
Barney, nhà đàm phán Brexit của EU: Mặc dù chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận Brexit, chúng tôi sẽ thiết lập lại mối quan hệ của chúng tôi với Vương quốc Anh.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh