2019-10-09 22:17:36 Thông tin

2019-10-09 22:17:36 Thông tin
Barnier, nhà đàm phán Brexit của EU: Thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh sẽ tương xứng với cam kết của Anh đối với một sân chơi bình đẳng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh