2019-10-09 22:20:16 Thông tin

2019-10-09 22:20:16 Thông tin
Theo British Sky News: Thủ tướng Anh Johnson hứa với các nhà lập pháp rằng tuyên bố tiếp theo của đảng Bảo thủ sẽ bao gồm cam kết đạt được thỏa thuận Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh