2019-10-09 22:21:35 Thông tin

2019-10-09 22:21:35 Thông tin
Theo British Sky News: Thủ tướng Anh Johnson hứa với các nghị sĩ rằng tuyên bố của đảng Bảo thủ tiếp theo sẽ không liên quan đến sự không thỏa thuận không thể tránh khỏi của Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh