2019-10-09 22:35:22 Thông tin

2019-10-09 22:35:22 Thông tin
Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp: Pháp và Vương quốc Anh sẽ kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Syria.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh