2019-10-09 23:02:54 Thông tin

2019-10-09 23:02:54 Thông tin
[Thị trường] Chứng khoán Mỹ giảm trong ngắn hạn, mức tăng của Dow thu hẹp còn 0,41%, Nasdaq tăng 0,71% và chỉ số S & P 500 tăng 0,55%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh