2019-10-09 23:13:10 Thông tin

2019-10-09 23:13:10 Thông tin
HSBC: Giá trung bình của palađi giao ngay trong năm 2019, 2020 và 2021 được tăng lên $ 1,506 mỗi ounce, $ 1,705 mỗi ounce và $ 1,728 mỗi ounce, tương ứng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh