2019-10-09 23:16:15 Thông tin

2019-10-09 23:16:15 Thông tin
Theo Thông tấn xã Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ: Syria đã bắn sáu quả rocket vào thị trấn Nusabin, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh