2019-10-09 23:24:47 Thông tin

2019-10-09 23:24:47 Thông tin
Bộ trưởng Năng lượng Ecuador: Sản lượng dầu thô của Ecuador đã giảm 232.000 thùng mỗi ngày do tình trạng bất ổn.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh