2019-10-09 23:26:27 Thông tin

2019-10-09 23:26:27 Thông tin
Standard & Poor's: Dự kiến các hoạt động quân sự chống lại Syria sẽ không có tác động trực tiếp đến xếp hạng chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh