2019-10-09 23:27:20 Thông tin

2019-10-09 23:27:20 Thông tin
Standard & Poor's: Các hoạt động quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Syria làm tăng rủi ro về tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ và cán cân thanh toán.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh