2019-10-09 23:30:52 Thông tin

2019-10-09 23:30:52 Thông tin
Standard & Poor's: Xung đột tiềm tàng ở phía đông bắc Syria có thể cản trở sự phục hồi của du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và thu nhập ngoại hối, do đó làm tổn hại việc làm, dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh