2019-10-09 23:49:43 Thông tin

2019-10-09 23:49:43 Thông tin
. Và có một bộ đệm thanh khoản âm thanh. Một sự không thỏa thuận của Brexit có thể làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh và dẫn đến các hành động xếp hạng tiêu cực đối với các ngân hàng, rất có thể đặt ra một triển vọng tiêu cực. Hiện tại, xếp hạng mặc định của nhà phát hành dài hạn của ngành ngân hàng Anh được phản ánh trong các quan sát xếp hạng tiêu cực để phản ánh sự không chắc chắn. Nếu đạt được thỏa thuận Brexit, Fitch có thể mang lại cho ngành ngân hàng một triển vọng ổn định nếu tất cả các điều kiện khác đều giống nhau.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh