2019-10-09 23:59:24 Thông tin

2019-10-09 23:59:24 Thông tin
[Tin tức] Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu tập đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Syria.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh