2019-10-10 00:04:31 Thông tin

2019-10-10 00:04:31 Thông tin
Chính phủ Ireland: Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Ireland và Vương quốc Anh là riêng tư và sẽ cho phép các đội thảo luận chi tiết về tiến trình của thỏa thuận Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh