2019-10-10 00:26:52 Thông tin

2019-10-10 00:26:52 Thông tin
Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc: Sau khi triển khai các hoạt động quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị mở rộng viện trợ nhân đạo ở Syria.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh